Thumb 66f5c1208cc9b143411bcf552521b848744885a1
7666477a887b81db6bb901b05c31aa975c79b931

Tanja Schmitz

Ik collecteer omdat:

In 2018 bleek dat ik een hersentumor had. Na operatie, bestraling en chemo is het nu afwachten wanneer het terugkomt. Want de tumor zal terugkomen is mij verteld.
Hersenkankerpatiënten krijgen te horen dat er geen genezende behandeling is voor hun kankersoort. Dat is niet meer van deze tijd. Er MOET meer onderzoek komen. Help jij mijn toekomst te veranderen met een lieve donatie? Dank je wel, xxx Tanja

33

donaties

€ 430

ingezameld