Thumb 0fa1b7c4b38f8d5b2b85352891b3d623fe131873
7666477a887b81db6bb901b05c31aa975c79b931

Susanne van der Vegt

Ik collecteer omdat:

er zoveel over de hersenen en tumoren nog niet duidelijk is! Ik hoop dat er steeds betere inzichten komen en de genezingskans van patiënten met hersentumoren vergroot wordt. Doneer jij mee?

61

donaties

€ 757

ingezameld