Thumb 1197b817489a8f4cf4698658a4b1f4d05fb4ae68
7666477a887b81db6bb901b05c31aa975c79b931

fam. den Otter

Ik collecteer omdat:

er veel te weinig onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak en genezing van hersentumoren. Die oorzaak is namelijk onbekend; het kan dus iedereen overkomen. Per jaar worden in Nederland bij ongeveer 990 mensen (waaronder 100 kinderen) een hersentumor ontdekt, zoals nu ook bij onze Tisha.
De stichting STOPhersentumoren zamelt geld in voor onderzoek. En dat is hard nodig! Onderzoek geeft nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten leiden tot betere behandelmogelijkheden. Betere behandelingen betekent hoop. Geef voor hoop !

0

donaties

€ 0

ingezameld