Thumb 79d7618bb7195fe0a62c1597ee03542cd1900634
7666477a887b81db6bb901b05c31aa975c79b931

Rebecca van Gestel-Glas

Ik collecteer omdat:

Ik zelf in september 2015 de diagnose Glioblastoma Multiforme Graad 4 heb gekregen.

Hoe fijn zou het zijn als er voor iedere tumor een passende behandeling komt?

25

donaties

€ 402

ingezameld