Thumb 84a4a677f6be4903ce465411cb2a61926c09dd5a
7666477a887b81db6bb901b05c31aa975c79b931

Monique van der Linden

Ik collecteer omdat:

Het heel belangrijk is dat er meer geld komt voor onderzoek naar de bestrijding van hersentumoren om zo patienten een kans te geven op genezing.

34

donaties

€ 507

ingezameld