Thumb 84e9fe69eb7935170c44d7f8fec8a480431c4bad
7666477a887b81db6bb901b05c31aa975c79b931

Margriet Van Uffelen

Ik collecteer omdat:

ik zelf een hersentumor heb en dit dus een goed doel vind waaraan ik graag een bijdrage levert.

8

donaties

€ 165

ingezameld