Thumb 9d3fb605f504894a60f2f116a240dcd7930fcdbc
7666477a887b81db6bb901b05c31aa975c79b931

Esmée de Groot

Ik collecteer omdat:

Mijn vader heeft een hersentumor. En vecht hier al vijf jaar tegen. Ik hoop dat doormiddel van geld, (extra) onderzoek -blijft komen voor deze vorm van kanker.

Liefs Esmèe.......

Alles begint en eindigt met onze hersenen. Elke gedachte, elk idee, elke beweging en elk gevoel. Onze hersenen maken dat we het beleven en dat we het kunnen. Dat we in staat zijn tot kleine en grootste dingen. Bewust en onbewust. Diezelfde hersenen maken ons kwetsbaar; de kleinste afwijking kan letterlijk levensbedreigend zijn. Kun je nagaan hoe verwoestend een hersentumor is. Een indringer die zich nestelt op de meest cruciale plek in ons lichaam.

Bij geen enkele andere vorm van kanker is het aantal verloren levensjaren zo groot als bij een hersentumor. De combinatie van een heel korte levensverwachting bij een vaak nog actieve groep van veertigers en vijftigers, zorgt ervoor dat glioblastoom met gemiddeld twintig verloren levensjaren op eenzame hoogte staat.

Het overkomt in Nederland ieder jaar vele mensen. Jaarlijks komen er ongeveer 1500 kwaadaardige hersentumorpatiënten bij en ongeveer 900 goedaardige hersentumorpatiënten. Dagelijks sterven er in Nederland 4 mensen door een hersentumor. Wekelijks 2 kinderen. Dat kunnen en mogen we niet accepteren. Daarom komt de Stichting STOPhersentumoren.nl in actie. We zamelen geld in om onderzoek mogelijk te maken naar iedere vorm van primaire hersentumor, voor alle leeftijdscategorieën. Voor kinderen en volwassenen. Zodat we hersentumoren zo snel mogelijk met succes kunnen bestrijden.

Bedankt!

0

donaties

€ 0

ingezameld